Doel van de vereniging

Het doel van onze vereniging is het ontwikkelen van activiteiten voor de motorrijder.

De belangrijkste kerntaak is het organiseren van toertochten. In de periode maart t/m oktober staat iedere maand minimaal één toertocht op de kalender. Deze toertochten zijn gemiddeld 200 km lang en worden bij voorkeur door landelijke gebieden en over mooie bochtige wegen verreden.

Naast de gewone toertochten wordt er 1x per jaar een meerdaagse toertocht verreden waarbij meestal wordt uitgeweken naar Duitsland. De animo voor deze motorweekenden is altijd bijzonder groot. Het verdient dan ook de aanbeveling, indien u hieraan wilt deelnemen, het bijbehorende inschrijfformulier tijdig in te leveren.

Met grote regelmaat wordt in clubverband deelgenomen aan diverse rijvaardigheidstrainingen van o.a. de KNMV en de MRO waarbij ervaren en gediplomeerde instructeurs hun best doen de deelnemer de fijne kneepjes van het motorrijden bij te brengen.

Tevens verlenen wij assistentie bij de organisatie van sportevenementen van andere verenigingen. De begeleiding van de Menzis Van Keulen Omloop van Wielerclub CC’75 en de Holland Ladies Toer zijn hier mooie voorbeelden van. In samenwerking met de politie sluiten de motorrijders van onze club, met name in het buitengebied, het parcours tijdelijk af voor het overige verkeer en zorgen zij daar waar nodig voor de beveiliging van de renners. De pakweg 20 deelnemende motorrijders van MC’93 zijn hiertoe allemaal opgeleid tot verkeersregelaar.

Zoals te doen gebruikelijk sluiten wij ieder jaar af met een spetterende feestavond !!